skład samorządu
papiery
galeria
galeria
fotografia roku
galeria
galeria
napisz do nas
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
Rada Samorządu Uczniowskiego liczy 12 osób. W jej skład wchodzą: Przewodnicząca, która jest wybierana w drodze wolnych wyborów wiosną każdego roku, trzech Gospodarzy klas, wybieranych w wyborach na forum klasowym oraz siedmioro członków, których wybierają Przewodnicząca, Opiekun SU i Dyrektor Szkoły. Spoœród członków RSU Przewodniczšca wybiera dwie wicePrzewodniczšce. Rekrutacja do RSU składa się z kilku etapów.
Etapy rekrutacji do RSU we wrześniu 2006 (wybieramy 7 osób):

1. Potencjalny kandydat do Rady zaponaje się z "profilem" członka Rady Samorządu Uczniowskiego, wypracowanym przez RSU w Bardzie Śląskim w czerwcu 2005.

2. Jeśli kandydat uzna, że chciałby "podziałać" dla koleżanek i Szkoły, skieruje swoje kroki do Opiekuna Samorządu po "kwestionariusz kandydata do RSU", po czym go wypełni i odda z powrotem w określonym terminie.

3. Drugi etap rekrutacji to rozmowa ze wszystkimi kandydatami na podstawie kwestionariuszy, które przedłożyli.

4.Po ogłoszeniu pełnego składu Rady, członkowie podpiszą "kontrakt", zobowiązujący ich do rzetelnej pracy na rzecz Szkoły.