Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
X LAT GIMNAZJUM OSU we Wroc³awiu